Νιφάδες δίκοκκου σιταριού βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'

Νιφάδες δίκοκκου σιταριού βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Ιταλία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 250 γρ