Νιφάδες κριθαριού 'Βιόδωρος Γαία'

Νιφάδες κριθαριού βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Πρέλευση Γερμανία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500 γρ