Νιφάδες πατάτας (πουρές) βιολογικές Βιόδωρος Γαία

Νιφάδες πατάτας (πουρές) βιολογικές Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Γερμανία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 300 γρ