Καρύδα τσιπς βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Καρύδα τσιπς βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προϊόν Σρι Λάνκα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 200γρ