Σταφίδα μαύρη Κορινθιακή Βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Σταφίδα μαύρη Κορινθιακή βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Νεμέα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 200γρ

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής υψηλής ποιότητας από την Νεμέα