Αμυγδαλόψιχα βιολογική Ελασσόνας 'Βιόδωρος Γαία'

Αμυγδαλόψιχα βιολογική Ελασσόνας 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Ελασσόνα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 150γρ

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής υψηλής ποιότητας από την Ελασσόνα.