Καρύδι Βραζιλίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'

Καρύδι Βραζιλίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προϊόν Βολιβίας

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 100 γρ