Πίτουρο βρώμης Πέλλας 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ

Πίτουρο βρώμης Πέλλας βιολογικό Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Πέλλα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 300 και 500γρ

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής, υψηλής ποιότητας από την Πέλλα από γηγενή σπόρο