Φαγόπυρο 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ

Φαγόπυρο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Κίνα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500 γρ