Κιμάς σόγιας βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'

Κιμάς σόγιας βιολογικός Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Γερμανικό προϊόν

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 150 γρ