Φάβα τρικολόρε Βιόδωρος Γαία ΒΙΟ

Φάβα τρικολόρε βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Συστατικά: φάβα κίτρινη* Γρεβενών, φάβα πράσινη*, κόκκινη* φακή

Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα από την Plus Organica

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500 γρ