Κουκιά Βιόδωρος Γαία ΒΙΟ

Κουκιά βιολογικά Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Ελλάδα

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500γρ