Φάβα λαθούρι Γρεβενών Βιόδωρος Γαία ΒΙΟ

Φάβα λαθούρι Γρεβενών βιολογική Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Γρεβενά

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500γρ

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά.