Φακές κόκκινες Βιόδωρος Γαία ΒΙΟ

Φακές Κόκκινες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Τουρκία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500γρ