Αλάτι αφρίνα 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστο

Αλάτι αφρίνα 'Μεσολογγίου γεύσεις''

Προέλευση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Βάρος 150γρ