Αλάτι ψιλό 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστο

Αλάτι ψιλό 'Μεσολογγίου γεύσεις''

Προέλευση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Βάρος 1 κιλό