Ρύζι κίτρινο βιολογικό 'Μεσολογγίου γεύσεις' Καραχάλιος Σπύρος

Ρύζι Κίτρινο βιολογικόΚαραχάλιος

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Μεσολόγγι

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500γρ