Ρύζι καρολίνα βιολογικό 'Μεσολογγίου γεύσεις'

Ρύζι Καρολίνα βιολογικό

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Μεσολόγγι

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 500γρ