Όσπρια

Φακές ψιλές ΒΙΟ 3Kg

Φακές μαύρες ΒΙΟ 3Kg

Φακές κόκκινες ΒΙΟ 3Kg

Φάβα λαθούρι ΒΙΟ 3Kg

Ρεβύθια ΒΙΟ 3Kg

Ρεβύθια χονδρά ΒΙΟ 3Kg

Κουκιά ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια βανίλιες ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια ψιλά ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια μέτρια ΒΙΟ 3Kg

Κιμάς φασολιού ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια γίγαντες ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια μαύρα ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια ροβίτσα ΒΙΟ 3Kg

Φασόλια κόκκινα ΒΙΟ 3Kg