Ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες βιολογικές Silver leaf σε άλμη Λακωνίας

Ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες 'Silver Leaf' σε άλμη

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Λακωνία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Συστατικά: ελιές καλαμών*, νερό, αλάτι

Όπου * προϊόν βιολογικής γεωργίας

Βάρος 330γρ