Θαλασσινό αλάτι Μάνης φυσικό ανεπεξέργαστο

Θαλασσινό αλάτι Μάνης 'Silver Leaf'

Βάρος 160γρ

Συλλέγεται με το χέρι από φυσικούς λάκους στα βράχια των ακτών της Μάνης.

Με τον ήλιο και τον αέρα στεγνώνει το νερό και μένει το άνθος του αλατιού.

Χωρίς άλλη επεξεργασία, Φυσικό αλάτι