Ξύδι βιολογικό Silver leaf από κόκκινο κρασί

Ξύδι κόκκινο βιολογικό 'Silver Leaf'

Προϊόν βιολογικής γεωργίας

Προέλευση Λακωνία

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 250 & 500ml